Życzenia na urodziny oraz inne okazje. Życzenia na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
,

W dniu tak uroczystym W dniu twego święta ...

W dniu tak uroczystym
W dniu twego święta
Składa Ci życzenia
Ten kto o Tobie pamięta
By życie Twe było kwiatkami usłane
Tak piękne i czyste
Jak letni poranek
By obce Ci były kłopoty i niedole
Niech nigdy nie będzie
Chmurek na twym czole