Życzenia na urodziny oraz inne okazje. Życzenia na Wielkanoc i Boże Narodzenie.
Banner

´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶$´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶´´´¶¶¶¶¶ø´ø¶$¶¶¶ø´´´´´´´´´1¶¶1´´o¶¶¶¶¶´1o¶¶¶¶¶´´´1¶¶ø¢o$´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´7o71´´´¶¶øø$1´¶¶¶ø´$¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´¶´¢¶¶¶o¶¶¶ø7¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´$´´´´´7¶¶¶øø¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´1´´¶´´´´´¶¶¶¶ø¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¢¶¶¶¶7´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶¶¶ø¶¶ø´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶´´7117¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶oo7$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´¶¶¶¶¶¶¶BURSZTYNOWA¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶´KOMNATA¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶


´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´o¶¶¶¶¶¶¶$´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´o¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶
´´´¶¶¶¶¶ø´ø¶$¶¶¶ø´´´´´´´´´1¶¶1
´´o¶¶¶¶¶´1o¶¶¶¶¶´´´1¶¶ø¢o$´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´´´´7o71´´´¶¶øø$1´¶¶¶ø
´$¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´¶´¢¶¶¶o¶¶¶ø
7¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´$´´´´´7¶¶¶ø
ø¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´1´´¶´´´´´¶¶¶¶ø
¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¢¶¶¶¶7´´´´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶¶¶ø¶¶ø´o¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶´´7117¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶7´¶¶¶¶¶oo7$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶7´´¶¶¶¶¶¶¶BURSZTYNOWA
¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶´KOMNATA
¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶